Manipulació de productes frescos

Frillémena rep el product fresc en una sala de treball amb una temperatura de 5°C, encaixant-lo per a procedir a la creació de palets provisionals per a la seva congelació.

Sala de manipulació i paletització totalment equipada i homologada.