Paletització de productes congelats

A partir del producte congelat en túnel o plaques, procedim a desmotllar el producte i formar el palet definitiu degudament embolicat en film alimentari per el seu emmagatzematge en les  nostres cambres de –20°C.