Plaques verticals de congelació

Els blocs de carn congelada que s’obtenen de les plaques, són molt més regulars que els blocs congelats en caixes de plàstic. Això significa que el palet, visualment, és molt més regular i atractiu i amb la mateixa alçada conté més kgs. de producte, per tant s’optimitza el transport per camió o contenidor, a l’obtenir més kgs. de capacitat en el mateix espai.