Túnels de congelació

La congelació pot realizar-se en els nostres túnels a –35°, amb el producte dintre de  caixes de plàstic o en caixes de cartró, i en el cas de les plaques, abocant directament el producte en els congeladors verticals de plaques.